مدیریت

روانشناسی کسب‌وکار

  روانشناسی کسب‌وکار ( عمومی) بخش اول:   این دوره روانشناسی کسب‌وکار، اطلاعاتی دریافت خواهید که حاصل مطالعات و تجربیات خودم طی سال‌های گذشته است،

حذف صفر از واحد پول ایران

  حذف صفر از واحد پول ایران چرا باید صفر از واحد پولی حذف شود؟ آیا برای حذف صفر از واحد پولی تجربه کشورهای دیگری

مقایسه